Klantenservice

Consignatieverkoop

!!! TIJDELIJK DOEN WIJ NIET MEER AAN CONSIGNATIEVERKOOP !!!

Wij kunnen wapens, van u als klant, te koop aanbieden in onze winkel. Alzo blijft u als klant eigenaar van het wapen en kan u genieten van de beste verkoopsprijs en een grotere bekendheid wat de verkoop van uw wapen betreft.

Uiteraard vragen wij voor deze verkoop een commissiebedrag, afhankelijk van de tijd die er nodig is om het wapen te verkopen. Heeft u een wapen dat voor consignatieverkoop in aanmerking komt?

Gelieve een afspraak te maken om eens langs te komen met het wapen en alle nodige vergunningen e.d.Alzo kunnen wij u hiermee misschien van dienst zijn en kunnen wij samen bepalen wat de minimale verkoopprijs bedraagt.

Opgelet! Enkel verkoop van wapens die in orde zijn met huidige wetgeving en bijhorende vergunningen mogelijk.

Inkoop 2de hands wapens

Iedereen kan bij ons terecht voor de verkoop van zijn vuurwapens.

Opgelet! Uiteraard kunnen wij enkel vuurwapens en andere wapens inkopen die volledig voldoen aan de huidige Belgische wapenwetgeving en die voorzien zijn van alle nodige vergunningen.

Heeft u iets te koop?

Gelieve een afspraak te maken om eens langs te komen met het wapen en alle nodige vergunningen e.d.

Alzo kunnen wij u hiermee misschien van dienst zijn.

Opgelet! Wij kopen geen jachtwapens, semiautomatische wapens, enkelschot wapens, luchtwapens, zwartkruitwapens of revolvers cal. 38 meer in.

Indien gewenst kunnen deze wapens kosteloos bij ons afgestaan worden.

Zie hiervoor IPW website of Facebook

In bewaring nemen

Indien u als particulier tijdelijk, om welke redenen dan ook, uw wapens niet kan of mag opslaan, nemen wij deze taak graag tot ons.

Uw wapens worden bij ons veilig opgeborgen bewaard, in een verwarmde ruimte, voorzien van de wettelijke bepalingen.

Heeft u hier vragen over, neem gerust contact met ons op, zo kunnen wij u de nodige info verschaffen. Uiteraard kunnen wij enkel wapens en munitie in bewaring nemen die volledig in orde zijn met de huidige wetgeving.

Wij vragen € 3,00 per wapen per maand voor in bewaringnames.

Deze prijs is inclucief BTW.

Opgelet! Minimum facturatiebedrag bedraagt € 50,00 gezien de administratieve kost.

Algemene overname

Wij zijn steeds op zoek naar grotere restpartijen vuurwapens, onderdelen e.d. Uiteraard geldt dit ook voor einde reeks wapens, overstocks enz. Wij nemen eveneens volledige handelsfondsen van collega handelaars over die ermee stoppen om welke reden dan ook.

Ook erkende verzamelaars of particulieren die op een wettige reden in het bezit zijn van vele vuurwapens e.d. kunnen steeds bij ons terecht als ze stoppen met hun hobby voor de overname van de algehele verzameling.

Uiteraard gebeuren zulke zaken in alle discretie.

Gelieve met ons contact op te nemen bij interesse.

Onderhoud en herstellingen

Voor herstellingen en dergelijke van wapens die niet bij ons zijn aangekocht
kan rechtstreeks contact opgenomen worden met onze wapenmaker :

Johan Orije : 0497/11.05.24

Zie eveneens onze partnerlijst.
We hopen hiermee onze vaste en trouwe klanten een nog betere service te kunnen aanbieden.

 

Jagers en sportschutters kunnen bij ons terecht voor het jaarlijks onderhoud van hun wapen. Jagers opgelet! Gelieve wapens tijdig binnen te brengen alvorens het jachtseizoen van start gaat.

Onderhoud en kleinere herstellingswerkzaamheden worden bij ons ter plaatse uitgevoerd. Voor grotere herstellingen werken wij samen met enkele gerenommeerde wapensmeden.

Indien er geen speciale onderdelen of dergelijke moeten vervangen worden, doen wij ons uiterste best om een wapen binnen de week te herstellen.

Herstellingen die specifieke onderdelen vereisen, of onderdelen waarvoor een vergunning noodzakelijk is, gaan uiteraard langer duren.

Uiteraard kunnen wij niet verantwoordelijk zijn voor stockbreuk bij de groothandel of fabrikant.

Verder kan u bij ons terecht indien u een wapen wil laten ombouwen of opbouwen of indien u uw wapen wil laten personaliseren.

Voor meer info kan u ons steeds contacteren.

Opgelet! Prijsoffertes maken voor wapens die ter herstelling binnen komen is NIET mogelijk gezien hiervoor het wapen dient gedemonteerd te worden en navraag dient gedaan te worden wat de onderdelen kosten.

Wapens worden steeds aan zo scherp mogelijke prijzen hersteld dan mogelijk is.

Herstel periode is nooit bindend, gezien wij afhankelijk zijn van onze leveranciers wat levering onderdelen betreft.

Graveerwerk

Iedereen die graag een gravure op zijn wapen laat plaatsen kan hiervoor eveneens bij ons terecht. Deze werken laten wij uitvoeren door graveurs die hiervoor specifiek zijn opgeleid. Bij vragen hierover horen wij het graag.

Vanaf heden kan u ook uw wapen laten laseren bij ons.

Indien u ons uw wensen bezorgd per mail, kunnen wij een voorbeeld uitwerken hoe dit er gaat uitzien op uw wapen.

Bijna alles is mogelijk.

Aanvraag vergunningen

Klanten die bij ons een vuurwapen of een ander wapen aanschaffen waar een vergunning voor nodig is, kunnen op onze administratieve diensten rekenen om deze documenten aan te vragen en te verkrijgen.

Verder kan u eveneens beroep op ons doen indien u zelf wapens zou willen aanschaffen in het buitenland, om de nodige vergunningen te verkrijgen.

Eveneens kunnen wij, nadat het wapen ingevoerd is, hiermee langsgaan bij de douane, de proefbank en alle andere nodige diensten.

Bijgevoegd kort samengevat het verschil tussen een sportschutterslicentie en model 4.

WIJ DOEN TIJDELIJK GEEN IMPORT-EXPORT MEER VOOR DERDEN. ALSOOK GEEN AANBIEDINGEN OP DE PROEFBANK.

Examen

Iedereen die als sportschutter aan de slag wil gaan dient in eerste instantie een aantal proeven af te leggen.

Vooreerst moet er een theoretische proef afgelegd worden.

Daarna een praktische proef, afhankelijk van het wapen waarmee de sportschutter zijn hobby wil gaan beoefenen, namelijk pistool, revolver, gladloopgeweer, getrokkenloop geweer of zwartkruitwapen.

Bij vragen hieromtrent kan u ons steeds contacteren.

Occasionele schutter

Is sportschieten iets voor jou? Is dit een vraag waar jij al langer mee rondloopt?
Welnu, de huidige wapenwet laat het toe om als particlier 1 maal per jaar het sportschieten te beoefenen. 
Uiteraard is dit verbonden aan een aantal regels.

Tegen een kleine vergoeding laten wij u graag uw droom waarmaken op een volledig wettelijke manier.

Wie weet wordt jij zo onze volgende klant.

Meer info

Betalingen

Alle aankopen zijn bij ons contant of met de kaart betaalbaar bij afhaling van de goederen.

Voor goederen die voor u als klant speciaal besteld worden vragen wij een voorschot van 25% alvorens deze goederen te bestellen.

Kleine aankopen kunnen cash betaald worden.

Indien u een vuurwapen nieuw of 2de hands bij ons aankoopt en wij voor u als klant het papierwerk dienen in orde te brengen, vragen wij hiervoor wel € 50,00 te betalen bij bestelling van het wapen.
Deze € 50,00 dient om de administratieve kosten te dekken en worden bij ophaling van het wapen afgetrokken van de totaalsom.
Indien om welke reden dan ook het wapen niet afgehaald wordt, wordt dit bedrag niet teruggestort, tenzij bij weigering van wapenvergunning door federale overheid mits voorlegging van de documenten hiervan.
U krijgt dan een waardebon van € 50,00 in de plaats, dit bedrag wordt nooit in contanten teruggegeven.

Betalingen boven de € 3.000,00 mogen we niet contant ontvangen en dienen steeds via overschrijving of betaalterminal te gebeuren.

Betaalterminal aanwezig!

Grotere aankoopbedragen mogen via de bank overgeschreven worden, een 2-tal dagen (na onderlinge afspraak) voor afhaling. Dit uit veiligheidsoverwegingen en wet op de witwaspraktijken. Uiteraard krijgt u als klant bij afhaling van uw goederen alle nodige documenten mee (factuur, garantiedocumenten, enz.).

Opgelet! Afhaling van vergunningsplichtige zaken zijn uiteraard alleen mogelijk na voorlegging van alle nodige originele en geldige vergunningen.

Ons rekeningnummer is : BE90 7360 0942 5232

Vragen aan Wapenhandel Nikabi

Heeft u vragen over bepaalde zaken die op onze website vermeld staan? Heeft u vragen over andere wapens, munitie, onderdelen, accessoires of wat dan ook?

Wenst u een prijsaanvraag?
Heeft u vragen i.v.m. stockvoorraad?
Heeft u niet gevonden wat u zocht op onze website of bent u op zoek naar iets specifieks?
Of heeft u gewoon een vraag i.v.m. de huidige wapenwetgeving?

Wij proberen u zo spoedig mogelijk een pasklaar antwoord te bieden.

Dit gebeurt normaal binnen de 24 uur, tenzij we zelf dienen te wachten op een antwoord van de importeur of dergelijke.

We vragen bij deze dan ook ons zeker terug te contacteren indien u geen antwoord zou gekregen hebben binnen de week na uw vraagstelling.

Uiteraard staan wij eveneens open voor suggesties of verbetering van onze website, onze dienstverlening, enz.

Ook hier weten wij graag uw mening over.

Alvast bedankt.

Gelieve onze openingsuren te respecteren indien u een vraag heeft. Enkel telefoons en mails worden beantwoord, geen reacties meer via SMS of andere kanalen.

Contacteer Wapenhandel Nikabi

Import – Export

WIJ DOEN TIJDELIJK GEEN IMPORT EN EXPORT MEER VOOR DERDEN. OOK AAN BIEDING PROEFBANK VOOR DERDEN WORDT TIJDELIJK STOPGEZET DOOR ONS.

U kan bij ons eveneens steeds terecht voor een wapen of wat dan ook te importeren of te exporteren.

Uiteraard kan dit enkel en alleen gebeuren voor zaken die toegestaan zijn in beide landen.

Eveneens dient hier een zekere procedure voor gevolgd te worden, deze kan u hierna kort en bondig lezen.

Deze procedure is geldig in alle Europese landen, behalve Nederland en Luxemburg.

Procedure :

De persoon die het wapen wenst te verwerven dient aan de overheid van het land waar het wapen opgeslagen zal worden, een invoerdocument aan te vragen.

Dit, originele document, dient overgemaakt te worden aan diegene die het wapen dient te exporteren.

De persoon die het wapen dient te exporteren moet bij zijn overheid een bewijs van export en uitvoer aan te vragen.

Als alle documenten voor handen zijn kan het wapen verstuurd worden naar het land van bestemming door een officiële transporteur.

Wapensloop

Indien u beschikt over de nodige vergunningen voor welk vuurwapen en/of luchtwapen dan ook, indien dit wapen niet meer bruikbaar is, nemen wij dit wapen graag kosteloos van u over om dit ter vernietiging aan te bieden op de proefbank te Luik.

Bedoeling is wel dat wij de nog bruikbare onderdelen kunnen recupereren om collega schutters te kunnen helpen bij hun zoektocht naar een welbepaald onderdeel.

Indien u in het bezit bent van zulke wapens mag u ons dan gerust contacteren.

We kunnen u onmiddellijk vertellen of we dit wapen kunnen gebruiken of niet.

Zo ja, doen wij alle administratie hieromtrent en heeft u geen zorgen en kosten meer voor dit wapen.

Eveneens levert ieder binnengebracht wapen een extra plaatsje bij u thuis op om een ander wel bruikbaar wapen te kunnen stockeren.

Zie hiervoor eveneens IPW

Kooptips

Beste klant,

Vind u elders een in het oog springende internetaanbieding, stelt u zich dan ook de vraag:

 • wat is de kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid van het produkt?
 • zijn de goederen effectief leverbaar? Zo ja, binnen een aanvaardbare termijn?
 • is het product volledig en gemonteerd? of een zelfbouwpakket?
 • heeft u garantie? Zo ja, Hoe lang?
 • is er een naservice? Of een herstellingsdienst?
 • zijn er nog onderdelen van leverbaar?
 • zorg er altijd voor dat u produkten waarvoor u moet beschikken over de nodige vergunningen, aankoopt bij een Erkende Wapenhandelaar.

Uw Erkende Wapenhandelaar zorgt ook voor de nodige administratie van uw aan- of verkoop.

Verkiest u een goede service, kwaliteit, duurzaamheid, garantie, dan bent u bij ons aan het goede adres!

Voorschriften aankopen

BELANGRIJKE HERINNERING BETREFFENDE DE WAPENWET : VERBODEN WAPENS EN TOEBEHOREN ALSOOK DE ILLEGALE VERRICHTINGEN

Meer en meer personen roepen momenteel de hulp in van AVWL om hen te helpen bij hun problemen na bestellingen van wapens en toebehoren in het buitenland, via internet.

Een groot deel van deze personen hadden geen besef van de illegaliteit van hun verrichtingen.

De “toogpraat” die door sommige zelfverklaarde “specialisten” van de wapenwet verspreid wordt, maakt dat vele bestellingen, via internet, en de leveringen hiervan via de post of door private pakjesdiensten, in totale illegaliteit plaatsvinden, met alle rampzalige gevolgen van dien voor de betrokken wapenbezitters.

Het dus zeer belangrijk om de wettelijke termen en hun praktische toepassingen in herinnering te brengen:

1. Wat de verboden wapens en toebehoren betreft (art.3, §1 van de wapenwet-zie tekst hieronder) evenals de verboden verrichtingen met deze wapens (art 8 van de wapenwet-zie tekst hier onderaan.

In de praktijk, vloeien volgende punten voort uit deze wetteksten:

 • Het totale verbod op het bezit van deze verboden wapens en toebehoren (met uitzondering van de erkende verzamelaars, die sommige van deze wapens mogen verzamelen, onder specifieke voorwaarden en het expliciete akkoord van de gouverneur, via hun erkenning). Het gewone bezit ervan in de woonplaats is dus reeds voldoende om geverbaliseerd en gesanctioneerd te worden. En zelfs indien geen enkele penale sanctie uitgesproken wordt, kan het PV van overtreding, dat bij elke vaststelling opgemaakt wordt, reeds voldoende zijn om definitief uitgesloten te worden van verder/ later wapenbezit (weigering van vergunningen en van de sportschutterslicentie-SSL)
 • Het punt 15° van art3, §1 is zeer ruim en blijkt bij veel personen tot verwarring te leiden. Het is inderdaad zo dat de geduide toebehoren betrekking hebben op de “vuurwapens”. Het is anderzijds echter ook zo dat veel toebehoren de indruk kunnen geven dat ze toch zouden kunnen verkocht/gekocht worden vermits ze slechts zouden kunnen geplaatst worden op luchtdrukwapens (airsoft, paintball, enz…). De wet schrijft nochtans duidelijk voor:”….evenals de onderdelen en hulpstukken afzonderlijk”, waaruit volgt dat deze toebehoren, indien zij op de één of andere manier kunnen geplaatst worden op een vuurwapen (bijvoorbeeld mits een gewone gangbare adapter die in de handel verkrijgbaar is), zij dan ook in elk geval verboden zijn…… (het gaat hier hoofdzakelijk en specifiek over geluidsdempers, die soms voor luchtdrukwapens verkocht worden, of over lasers, die voor airsoft wapens verkocht worden)
 • Al de personen die dus een geluidsdemper of een laser voor een luchtdrukwapen, airsoft, enz… bezitten, maar waar deze ook op de één of andere manier zouden kunnen geplaatst worden op een vuurwapen (zelfs al bezitten zij zelf geen vuurwapen) bevinden zich in overtreding met de wapenwet en zijn dus strafbaar EN bovendien uitgesloten van verder/later vuurwapenbezit.
 • Daarentegen zijn lazerstylo’s, instrumenten met lazer voor het voorregelen van wapens (huls met lazer voor kamer, of systemen die op de loop geplaatst worden, maar die het richten tijdens het schieten niet toelaten), nachtkijkers voor de bestudering van de nachtfauna (maar die op geen enkele manier op vuurwapens kunnen geplaatst worden), de nepgeluidsdempers voor airsoft wapens of de geluidsdempers die integraal deel uitmaken van de loop van luchtdrukwapens (en die op geen enkele manier kunnen geplaatst worden op vuurwapens), NIET verboden
 • De gewone messen met manuele opening (dus niet automatisch) met blokkering van het open lemmet, zijn ook niet verboden

2. Artikel 19 van de wapenwet (zie tekst hieronder) definieert nog andere verbodsbepalingen:

– Punt 1° van dit artikel betreft het verbod op de verkoop (en dus ook op de aankoop) van “wapens” door particulieren via postorder of via internet. Door de vermelding “wapens” worden ALLE wapens, opgesomd in de wapenwet, bedoeld. Dus eveneens de luchtdrukwapens, blanke wapens, geneutraliseerde wapens, verboden wapens enz…. Geen enkel van deze wapens mag dus per postorder, noch via internet, door particulieren gekocht/verkocht worden. De handelaars (wapenhandelaars, grossisten, fabrikanten, enz) mogen op dergelijke manier de, in het kader van hun handelsactiviteit, toegelaten wapens, aan- en verkopen maar dan alleen onder elkaar. Bij “wapens” worden eveneens ingedeeld: alle wapenonderdelen (en dus niet alleen de stukken die aan de proefbank onderworpen zijn )…. Zelfs de slagpinnen, uitwerpers, kolven, laders en alle andere wapenonderdelen vallen (strikt legaal gesproken) onder deze verbodsbepaling.

 • Wij wensen hier nogmaals te benadrukken dat alle airsoftwapens, alle luchtdrukwapens, paintball, enz, evenals de blanke wapens, zoals jachtmessen, gevechtsmessen, sabels, bogen, kruisbogen enz….. in geen enkel geval mogen aangekocht worden via internet en geleverd met de post of een andere pakjesdienst. Elke vaststelling zal een PV voor overtreding van de wapenwet tot gevolg hebben met alle gevolgen van dien.
 • Belangrijk te vermelden is ook dat het verbod eveneens geldt voor alle aan- en verkopen van en naar kopers/verkopers die in landen wonen waar deze transacties wel toegelaten zijn. Het verbod geldt voor alle verrichtingen waar België als bestemmeling of leverancier tussenkomt.
 • Het moet verder ook duidelijk zijn dat verboden wapens, zoals, verdedigingsspuitbussen, tasers, telescopische matrakken, lasers, geluidsdempers enz, die op buitenlandse sites (waar deze producten wel toegelaten worden) aangeboden worden, in geen enkel geval mogen besteld worden door mensen die in België wonen en onder de Belgische wetgeving vallen en dus onder de verbodsbepalingen van aankoop en bezit vallen. Elke overtreding zal dus ook geverbaliseerd worden.
 • De niet verboden toebehoren, zoals holsters, doelen, hoezen, valiezen, kijkers, riemen enz…. mogen dan wel zonder problemen via internet besteld en geleverd worden.
 • Geen enkele publiciteit mag gemaakt worden voor verboden wapens, zelfs niet door verzamelaars, die een gesloten circuit moeten volgen voor hun eigen activiteit om wapens onder hen over te dragen.

Wij trekken hier nogmaals de aandacht van iedereen, wapenbezitters of niet, maar wel geïnteresseerd door wapens, allerhande, om zich eerst goed in te lichten ALVORENS aankopen te doen via internet. De winst van enkele euro’s, vergeleken met de prijs bij Belgische wapenhandelaars, kan zeer zwaar en duur uitvallen bij een verboden aankoop.

De nieuwe maatregelen tegen het terrorisme maken dat meer en meer postpakjes gecontroleerd worden en er meer en meer overtredingen tegen de hierboven beschreven regels geregistreerd worden.

Luister dus niet naar mensen uit uw omgeving die u zeggen dat “zij zonder problemen via internet besteld hebben” aangezien dit niet wil zeggen dat hun aankoop legaal was en dat de volgende aankoop niet zal gesanctioneerd worden!!!!!

De AVWL biedt GEEN hulp aan mensen die een duidelijke overtreding tegen de bepalingen van de wapenwet begaan hebben.

De AVWL helpt alleen de mensen die onterecht door administraties benadeeld worden, terwijl zij al de legale voorschriften gevolgd hebben.

Voor alle bijkomende informatie mag de AVWL gecontacteerd worden

DANIEL BEETS

VOORZITTER

E-MAIL : daniel_beets@telenet.be

Aankoop wapens via sportschutterslicentie of model 4.

U heeft 2 mogelijkheden: of u vraagt rechtstreeks een model 4 aan of u vraagt een sportschutterslicentie aan.

Sportschutterslicentie

Hier begin je met een ‘voorlopige’ sportschutterslicentie.  Deze blijft minimaal 6 maand en maximaal 1 jaar geldig. In deze periode dient u voor de gekozen categorieën theoretische en praktische proeven af te leggen. Categorieën zijn : pistool, revolver, geweer gladde loop, geweer getrokken loop en zwartkruit.
De proeven kunnen afgelegd worden in de schietclub waar u lid bent.

Na 6 maand kan je pas een aanvraag doen voor een definitieve sportschutterslicentie. Hiervoor dien je geslaagd te zijn voor de theoretische en praktische proef en dien je 12 schietbeurten voor te kunnen leggen verspreid over 2 trimesters. Het is dus niet voldoende om 12 opeenvolgende dagen te gaan schieten, dit zijn geen geldige schietbeurten.

Vanaf het bekomen van je ‘definitieve’ sportschutterslicentie kan je wapens kopen ‘op sportschutterlicentie’ dit gebeurt via een wapenvergunning model 9.

Wapens die je op sportschutterslicentie kan kopen :

 • Pistool enkel cal. .22
 • Geweer gladde loop, alle kalibers
 • Geweer getrokken loop, alle kalibers
 • Zwartkruitwapens, alle soorten en alle kalibers

Wapens die je NOOIT op sportschutterslicentie kan kopen (deze dienen steeds op model 4 aangevraagd te worden) :

 • Revolver
 • Geweer getrokken loop en gladde loop : semiautomaat, pompactie 

Bij een aankoop van een wapen op model 9 wordt het formulier ingevuld en kan je het wapen onmiddellijk meenemen.

Indien je toch een semiautomaat, pompactie of een revolver wenst aan te schaffen, alsook een pistool anders dan cal. 22, kan je hiervoor nog een wapenvergunning model 4 voor aanvragen. Door uw sportschutterslicentie heb je een aantal documenten die je niet meer dient voor te leggen bij deze aanvraag.

Model 4.

Indien je geen sportschutterslicentie hebt kan je een wapen aankopen door het aanvragen van een vergunning model 4. Deze aanvraag gebeurt bij de provinciegouverneur van je woonplaats, door middel van de door deze provincie opgestelde aanvraagformulieren (zijn verschillend bij de verschillende provincies).

Bij een aanvraag vergunning model 4 dien je een slagen van theoretische en praktische proef voor te leggen, maximaal 2 jaar oud. Indien je dit niet hebt zal de lokale politie van je woonplaats je uitnodigen om deze te komen afleggen.
Dit is of bij hun zelf of in een schietclub in de buurt. (Theorie is steeds bij de politie).

Deze documenten blijven 2 jaar gelding in de categorie waarvoor je ze hebt afgelegd (pistool, geweer, ….) Iedere aanvraag kost ± 110,00 per aanvraag, ongeacht het aantal wapens je aanvraagt. Deze kost wordt jaarlijks geïndexeerd. Dit wil zeggen dat indien je 1 wapen aanvraagt of 10 wapens de prijs steeds dezelfde blijft. Na het uitreiken van de vergunning is deze slechts 3 maand geldig vanaf de datum vermeld op de vergunning. Voor deze vervaldag 1 x verlengbaar met 3 maand.

Bij aankoop van een wapen op vergunning model 4 dien je rekening te houden met een periode van maximaal 4 maand vooraleer je je wapen kan komen afhalen. Dit is de periode die de provincie krijgt om te beslissen of je al dan niet een wapenvergunning krijgt.

De groene kaart (vergunning model 4) wordt door de provincie naar het lokaal politiekantoor van je woonplaats gestuurd. Deze bezorgen u de vergunning.

Opgelet! Op deze vergunning staat een datum vermeld. Vanaf deze datum heeft u 3 maand de tijd om uw wapen af te halen. Nadien zal deze vergunning vervallen en dient u de procedure voor de aanvraag opnieuw te doen, ook de betaling voor de aanvraag.

Geschenkbon Wapenhandel Nikabi

Het hele jaar rond kan men bij ons geschenkbonnen verkrijgen voor een bedrag dat men zelf wenst te schenken.

Alzo kan de ontvanger van deze bon hiermee de nodige aankopen doen die hij zelf nuttig acht en geeft u geen nutteloos cadeau.

Opgelet! Onze geschenkbonnen zijn geldig tot 1 jaar na uitgiftedatum.

Geschenkbon Wapenhandel Nikabi