Long Range

Bijgevoegd een foto van de wapens en de kijkers die we gaan gebruiken op het longrange verhaal van de Blaser group.
Data en kostprijs en alle andere nodige en nuttige info volgt kortelings.