HFD wapens

Wapenhandel Nikabi

Verkoop, onderhoud en herstelling van alle wapens.


De winkel met een persoonlijke aanpak in een huiselijke sfeer


Nico Boeckx

0475/43.44.74


Testeltsesteenweg 66C

BE 3271 AVERBODE

tel/fax +32 (0)13/77 84 76

e-mail : info@wapenhandelnikabi.be

website : www.wapenhandelnikabi.be

BTW : BE0890 229 772

REK : KBC BE90 7360 0942 5232

Erkenning wapenhandel 2/21/14/024 klasse FD en 2/21/15/0026

Dit betreft vuurwapens met een historische, folkloristische of decoratieve waarde.

Deze wapens zijn vrij verkrijgbaar onder bepaalde voorwaarden, namelijk

- Vervaardigd voor 1895

- Maken uitsluitend gebruik van patronen met zwart kruit en met ingewerkte ontsteking waarvan het model of brevet dateert van voor 1890 en de vervaardiging van voor 1945.

- Die via de loopmond of via de voorkant van de trommel uitsluitend met zwart kruit of met patronen met zwart kruit en afzonderlijke ontsteking geladen worden waarvan het model of brevet dateert van voor 1890 en de vervaardiging van voor 1945.

- Die worden gedragen bij folkloristische  optochten en/of historische reconstructies indien het gaat om schouder of handvuurwapens op zwart kruit met één schot en gladde loop en een afzonderlijke ontsteking door middel van een vuursteen of percussie die via de loopmond worden geladen.

- Vuurwapens eigendom van een erkende vereniging die zich statutair omschreven bezighoud met activiteiten van historische folkloristische, traditionele of educatieve aard zonder enige vorm van sportschieten.