Opslag

Wapenhandel Nikabi

Verkoop, onderhoud en herstelling van alle wapens.


De winkel met een persoonlijke aanpak in een huiselijke sfeer


Nico Boeckx

0475/43.44.74


Testeltsesteenweg 66C

BE 3271 AVERBODE

tel/fax +32 (0)13/77 84 76

e-mail : info@wapenhandelnikabi.be

website : www.wapenhandelnikabi.be

BTW : BE0890 229 772

REK : KBC BE90 7360 0942 5232

Erkenning wapenhandel 2/21/14/024 klasse FD en 2/21/15/0026

Indien u als particulier meerdere vuurwapens heeft, dient u uiteraard rekening te houden met het nieuwe KB wat betreft het opslaan van vergunningsplichtige wapens.

Afhankelijk van het aantal wapens je hebt gelden er steeds strengere veiligheidsmaatregelen.

De 3 drempels zijn de volgende :

- opslag van minder dan 6 vergunningsplichtige wapens.

- opslag van minder dan 11 vergunningsplichtige wapens.

- opslag van 11 of meer vergunningsplichtige wapens.


Veiligheidsmaatregelen die ten allen tiijde van toepassing zijn :

- Wapens dienen ongeladen te worden opgeslagen.

- Wapens en munitie dienen steeds buiten het bereik van kinderen te worden bewaard.

- Wapens en munitie mogen niet ogenblikkelijk toegankelijk zijn.

- Wapens en munitie moeten bewaard worden op een plaats die geen uiterlijk kenteken draagt dat er zich een wapen of munitie bevind.

- Er mogen geen werktuigen voorhanden zijn die een inbraak kunnen vergemakkelijken.

- Bij diefstal, of een poging hiertoe, van een vuurwapen, munitie, een los onderdeel, registers of vergunningen, dient onmiddellijk de politie en de gouverneur hiervan op de hoogte gebracht te worden.


De specifieke veiligheidsmaatregelen horende bij de 3 drempels zijn na te lezen in de wetgeving, die u eveneens op onze website terugvindt.