Uitlenen vergunningsplichtig wapen

Wapenhandel Nikabi

Verkoop, onderhoud en herstelling van alle wapens.


De winkel met een persoonlijke aanpak in een huiselijke sfeer


Nico Boeckx

0475/43.44.74


Testeltsesteenweg 66C

BE 3271 AVERBODE

tel/fax +32 (0)13/77 84 76

e-mail : info@wapenhandelnikabi.be

website : www.wapenhandelnikabi.be

BTW : BE0890 229 772

REK : KBC BE90 7360 0942 5232

Erkenning wapenhandel 2/21/14/024 klasse FD en 2/21/15/0026

Volgens de nieuwe wapenwet kunnen er vergunningsplichtige wapens uitgeleend worden.

Hieraan zijn uiteraard voorwaarden verbonden, namelijk.

De ontlener moet kunnen bewijzen dat hij het ontleende type wapen voorhanden mag hebben (voorbeeld vergunning of sportschutterslicentie).

De man of vrouw die het wapen leent moet eveneens kunnen bewijzen het wapen te mogen lenen (voorbeeld sportschutterslicentie of jachtverlof).

Dit betekent dus dat sportschutters en jagers op basis van geldige documenten wapens kunnen lenen die voldoen aan hun geldige documenten.

Uiteraard dienen hier documenten voor opgesteld te worden.

Op deze documenten dienen de gegevens van de lener en de ontlener vermeld te staan.

Er dient een kopie van de vergunning van de wapens bijgevoegd te worden.

De lener dient de nodige documenten bij te hebben zodanig hij kan bewijzen het wapen wel te mogen bijhebben en te gebruiken.

Het document dient ondertekend en gedateerd te worden.

Er dient eveneens een reden op te staan, voorbeeld : schieten in schietclub X op datum Y.

Het wapen mag eveneens niet langer dan nodig ontleend worden.

Uiteraard mogen er in één maal meerdere wapens ontleend of geleend worden.