Aankoop wapens via sportschutterslicentie of model 4.

U heeft 2 mogelijkheden: of u vraagt rechtstreeks een model 4 aan of u vraagt een sportschutterslicentie aan.

Sportschutterslicentie

Hier begin je met een ‘voorlopige’ sportschutterslicentie.  Deze blijft minimaal 6 maand en maximaal 1 jaar geldig. In deze periode dient u voor de gekozen categorieën theoretische en praktische proeven af te leggen. Categorieën zijn : pistool, revolver, geweer gladde loop, geweer getrokken loop en zwartkruit.
De proeven kunnen afgelegd worden in de schietclub waar u lid bent.

Na 6 maand kan je pas een aanvraag doen voor een definitieve sportschutterslicentie. Hiervoor dien je geslaagd te zijn voor de theoretische en praktische proef en dien je 12 schietbeurten voor te kunnen leggen verspreid over 2 trimesters. Het is dus niet voldoende om 12 opeenvolgende dagen te gaan schieten, dit zijn geen geldige schietbeurten.

Vanaf het bekomen van je ‘definitieve’ sportschutterslicentie kan je wapens kopen ‘op sportschutterlicentie’ dit gebeurt via een wapenvergunning model 9.

Wapens die je op sportschutterslicentie kan kopen :

  • Pistool enkel cal. .22
  • Geweer gladde loop, alle kalibers
  • Geweer getrokken loop, alle kalibers
  • Zwartkruitwapens, alle soorten en alle kalibers

Wapens die je NOOIT op sportschutterslicentie kan kopen (deze dienen steeds op model 4 aangevraagd te worden) :

  • Revolver
  • Geweer getrokken loop en gladde loop : semiautomaat, pompactie 

Bij een aankoop van een wapen op model 9 wordt het formulier ingevuld en kan je het wapen onmiddellijk meenemen.

Indien je toch een semiautomaat, pompactie of een revolver wenst aan te schaffen, alsook een pistool anders dan cal. 22, kan je hiervoor nog een wapenvergunning model 4 voor aanvragen. Door uw sportschutterslicentie heb je een aantal documenten die je niet meer dient voor te leggen bij deze aanvraag.

Model 4.

Indien je geen sportschutterslicentie hebt kan je een wapen aankopen door het aanvragen van een vergunning model 4. Deze aanvraag gebeurt bij de provinciegouverneur van je woonplaats, door middel van de door deze provincie opgestelde aanvraagformulieren (zijn verschillend bij de verschillende provincies).

Bij een aanvraag vergunning model 4 dien je een slagen van theoretische en praktische proef voor te leggen, maximaal 2 jaar oud. Indien je dit niet hebt zal de lokale politie van je woonplaats je uitnodigen om deze te komen afleggen.
Dit is of bij hun zelf of in een schietclub in de buurt. (Theorie is steeds bij de politie).

Deze documenten blijven 2 jaar gelding in de categorie waarvoor je ze hebt afgelegd (pistool, geweer, ….) Iedere aanvraag kost ± 110,00 per aanvraag, ongeacht het aantal wapens je aanvraagt. Deze kost wordt jaarlijks geïndexeerd. Dit wil zeggen dat indien je 1 wapen aanvraagt of 10 wapens de prijs steeds dezelfde blijft. Na het uitreiken van de vergunning is deze slechts 3 maand geldig vanaf de datum vermeld op de vergunning. Voor deze vervaldag 1 x verlengbaar met 3 maand.

Bij aankoop van een wapen op vergunning model 4 dien je rekening te houden met een periode van maximaal 4 maand vooraleer je je wapen kan komen afhalen. Dit is de periode die de provincie krijgt om te beslissen of je al dan niet een wapenvergunning krijgt.

De groene kaart (vergunning model 4) wordt door de provincie naar het lokaal politiekantoor van je woonplaats gestuurd. Deze bezorgen u de vergunning.

Opgelet! Op deze vergunning staat een datum vermeld. Vanaf deze datum heeft u 3 maand de tijd om uw wapen af te halen. Nadien zal deze vergunning vervallen en dient u de procedure voor de aanvraag opnieuw te doen, ook de betaling voor de aanvraag.